Privacy beleid Cybersoek

Cybersoek, gevestigd aan het Timorplein, 1094 CC Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten en bezoekers. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cybersoek verwerkt je persoonsgegevens wanneer je onze activiteiten bezoekt, geabonneerd bent op de nieuwsbrief of (vrijwillige) medewerker binnen onze organisatie. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens

We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens (zoals afkomst, politieke voorkeur, etc.)

Met welke doelen verwerken we gegevens

Cybersoek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • vanwege wettelijke verplichtingen,
 • het betreft (potentiele) klanten met wie Cybersoek direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad,
 • personen die nu of in het verleden aan Cybersoek als organisatie verbonden zijn of waren,
 • personen waarmee we als organisatie contacten onderhouden, als bezoeker, vrijwilliger, medewerker of partner in de samenwerking of netwerk.
 • Medewerkers of vrijwilligers waarvan een verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd moet worden
Dat doen we met de volgende rechtsgronden:
 • Sommige verwerkingen zijn noodzakelijk voor de overeenkomst (bijvoorbeeld als je een betaalde cursus volgt)
 • Voor sommige verwerkingen vragen we toestemming (voor versturen van de nieuwsbrief bijvoorbeeld)
 • Sommige verwerkingen zijn wettelijke verplichtingen (zoals de fiscale bewaarplicht)
 • Voor sommige verwerkingen hebben we een gerechtvaardigd belang (voor het tellen van het aantal bezoekers)

Geautomatiseerde besluitvorming

Cybersoek maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang bewaren we gegevens

Cybersoek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie├źn van persoonsgegevens:Naam en adresgegevens

 • Naam en adresgegevens
  • Bewaartermijn: 7 jaar
  • Reden: Fiscale bewaarplicht
 • Telefoonnummer
  • Bewaartermijn: Tot 5 jaar na je laatste bezoek
  • Reden: CRM (klantenbeheer)
 • E-mailadres
  • Bewaartermijn: Tot 5 jaar na je laatste bezoek
  • Reden: Voor zakelijke communicatie en voor verzenden van de nieuwsbrief
 • Bankrekeningnummer
  • Bewaartermijn: 7 jaar
  • Reden: Fiscale bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen geen persoonsgegevens aan derden.

In de toekomst zou het mogelijk zijn dat we sommige werkzaamheden uitbesteden aan andere bedrijven. We verstrekken persoonsgegevens van klanten aan die bedrijven als dat nodig is voor de werkzaamheden die ze voor ons uitvoeren. Die bedrijven zijn dan verwerker van de persoonsgegevens waarvoor Cybersoek verantwoordelijke is. Met die bedrijven zullen we een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin we precies afspreken welke gegevens we delen, waarom we dat doen, en welke eisen we stellen met betrekking tot de privacy. Deze bedrijven zijn verplicht net zo zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens als wij zelf. Ze mogen de persoonsgegevens niet doorgeven aan anderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren, aan te vullen of te verwijderen door een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering te sturen naar info@cybersoek.nl of via telefoonnummer 020-6934582. Zo snel mogelijk, maar zeker binnen zes weken beantwoord Cybersoek deze verzoeken.

Beveiliging van persoonsgegevens

We beschermen je persoonsgegevens zo goed mogelijk. Onze websites waar verkeer plaats vindt tussen Cybersoek en de gebruiker zijn SSL-beveiligd: al het verkeer tussen jou en onze site is versleuteld (daarom staat er https:// in plaats van http:// in ons webadres). Uitwisselen van gegevens met onze verwerkers gebeurt uitsluitend versleuteld.

Voor meer informatie en vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met info@cybersoek.nl

 

De projecten van Cybersoek worden mede mogelijk gemaakt door: